Watermolen Langerenmolen met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15193

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3: De bescherming als monument en als dorpsgezicht van de Watermolen Langerenmolen met omgeving, Grotlaan 33A, Maaseik (Neeroeteren), wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: het historisch karakter van deze omgeving is de voorbije halve eeuw ingrijpend aangetast door lintbebouwing, bebossing en ontbossing. Gezien de onlosmakelijke verbondenheid van deze bescherming met de bescherming als monument van de watermolen, is het behoud van het dorpsgezicht zinloos bij de opheffing van het monument. Het dorpsgezicht heeft weliswaar nog enige erfgoedwaarde als landschap maar deze erfgoedwaarde is onvoldoende voor een bescherming.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2277_voorlopheffing_20231016_mb.pdf

SHA3-512: 5f886008a9cc516587dd40dff4bb94b0880ad71e0a963c51408d4b4988ea357e26ba0a89695186cd53c52b6bc54200845726276d24e4d8a88791018fa103c6bc

Plan

2277_voorlopheffing_20231016_plan.pdf

SHA3-512: 672d4b9141578dcbe3b88e3e64864111c9ce4f7d92db10f1dde229c48aa26f03a8f24094d36acb617968ea4a0f9372ce310a90d0f51eb171c19579738814c5d9

Bijlage

2277_voorlopheffing_20231016_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: c85d7da1334e3563b2a71921cf8e64080ce0aadeae6a03a410ca7d9fa0c6eb61b17b7dbdc5caf9cf360e2b941007add1243ce90223cee7653f9faae639c4d80c

Bijlage

2277_voorlopheffing_20231016_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: c36660988b823c2574cbc2314aa690172919abcad8999b1a1faa16c8502b334e4d4da78cc781536fec61f35ca9564578864fe15cd4c2c9f9ba08ef203e3ba898

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 286