Textielveredelingsbedrijf Alsberge-Van Oost (A.V.O.): machinehuis, ketelhuis en stoommachine met onmiddellijke omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15187

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1728_voorlopheffing_20231006_mb.pdf

SHA3-512: 1d69131b2e26c9960ea0e4c23ebb9e8d4bbd498f9bc2bbc27e1b975f3dcb278fd53bc2406f3a05fd579c28852234f3cf9df729e4c1863124858758ae6228a6d8

Plan

1728_voorlopheffing_20231006_plan1.pdf

SHA3-512: c2891ad05507d8269166ed568eef3e7e4b8c095ed92fc06f9cb79f7622db96dff86a7b70f8d38b115ac42d6245eea083fbaee9dacb957f60f5d3d70e4e979078

Plan

1728_voorlopheffing_20231006_plan2.pdf

SHA3-512: 796cd0886e05449820f2e6befefff58ffb6c7e998218880528d2e40ed8f8dda664b5e0e837ed590d22fb4a0da6be268f4a8bd5f3cb1456c2ee5a204dcaf8b86a

Bijlage

1728_voorlopheffing_20231006_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 4c9d9df87481fd901d454b3cb5e694d11ccc191addbc09d0cf7062a4b858d290a9d28fc739609094cee8063d3377926a925c3b753f126106e8455dd974701352

Bijlage

1728_voorlopheffing_20231006_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 7fb66ca9d068888571848c23530048ec37d9e02370590373751f5cfc75691e534a60f76e4b447c9e4e68b2b4a057540b7098163161c114f18b7a924a26dd01e8

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 284