Herberg In Het Canon

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15182

Dit besluit gaat over beschermd monument in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3°: De bescherming als monument van de Herberg In Het Canon in Tervuren (Vossem) wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de Herberg In Het Canon in Tervuren (Vossem) als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

846_voorlopheffing_20231006_mb.pdf

SHA3-512: 2f0d3830844238ae2df2d81b228ded8c6f77a8edc6ebc378c7d961a66747617afdcd3f31700256e0e57679d935f81a475b710c9a8f75b804294b24ba9722fc32

Plan

846_voorlopheffing_20231006_plan.pdf

SHA3-512: 4918192eaf7e31d77743bf150d7a1133334ca65f8fb019777aea6bea9e64bc33b99ef817ea80ca6a27fc93ed279a4c944238209ae4e90dcf06970083d5c3b592

Bijlage

846_voorlopheffing_20231006_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 936e39b39ca89e9ed789c811b2f734f6c3737930f6c98892514df101b0e56c36f3e4c5693a9cd9ca10e1aeae3c1d01b4e61f07d812f3b9da06ce32c2d284a582

Bijlage

846_voorlopheffing_20231006_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: f8fca2ce91843e85db3cb27fc7aae31bf305641db2e1d18d522014cf84104ba5acbe47a8cbc068e94a25c371e5ca46cbeaf75f2c395cc89dc5b196986b5d9535

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 284