Hoeve gedateerd 1711 met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15176

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° : De bescherming van de hoeve gedateerd 1711 met omgeving in Kruibeke (Bazel) als dorpsgezicht wordt opgeheven omwille van het algemeen belang; in concreto: De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de hoeve gedateerd 1711 met omgeving in Kruibeke (Bazel) als dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1646_voorlopheffing_20230918_mb.pdf

SHA3-512: b46627d9109248f5ebaa8a1aafad9cfbf81e321a1bdd67cc02c99ccf18085d7fc5a4f070080ef387040a9fda3a191c14e7554cd75cc3782be4190a3991bbd176

Plan

1646_voorlopheffing_20230918_plan2.pdf

SHA3-512: 2201fcc8fcdb4a202e95441325031996f1f53cc8b4ec31ae897afa9d19f8ad78c22f31347420cc131802f871dc02d0f5cad0f567a5c9bdca46c99121fbea6aef

Plan

1646_voorlopheffing_20230918_plan1.pdf

SHA3-512: 3416d05b820696a92266234807b3259e609086beb403bf0a87a6ccee34e4439d9fd73148dc0e8ba0e779f2534fe3539a4959675414198a7cd77a8fd10eb094a2

Bijlage

1646_voorlopheffing_20230918_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 7339055206b9d217a4926647ffc82559e118d75275fabf37a0643d331d9c5051cd4bd1f6d23792fb7f15f0bbef940bd0ca3da9bf3ba9ca750ed743f1e8f69b02

Bijlage

1646_voorlopheffing_20230918_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 9eafc0c65fef7cf9d61f87e3e52d870afbe24b952b1ad319406a4af70ce8ccf6faae2863fde67620c21c5181bd1c5f210959fdfec3200dbb199db2b184223ffe

Belgisch staatsblad