Hospitaal de Wandeling: omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15167

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van de omgeving van het Hospitaal De Wandeling in Bilzen als stadsgezicht wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3697_voorlopheffing_20230913_mb.pdf

SHA3-512: f3367e11e7113f79452739fce4f11f0c6584f945af76decdc8e20434849e94cee538a9635d187cfdeb1d2384738fe596df15ad33c62a4b455163ebcde6480dfd

Plan

3697_voorlopheffing_20230913_plan1.pdf

SHA3-512: fb6ff04ea087fd883a59b4ca93fe388fba0da5a3664a1ac489b8c1c7ae0face9a670cefb2425ad95111b44bc3ee7178d9bd52d039536dc5fb38c857f0a611361

Plan

3697_voorlopheffing_20230913_plan2.pdf

SHA3-512: 2c87acc2a6a1d124afec08fbe3c8d160a954219677b3b72b85b1ac0b5f3811173383b829079c6d67a212264216198f7086e561de60fa4255e5d3648a55ed0f1f

Bijlage

3697_voorlopheffing_20230913_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 114191b143065c29ee534927e16f1191342f59d552a0434ab5029808cb6c2f0b7d20b08ea4ea000564cbd6e4c329cb4b05dd0e1d2183205666893d824a026fe0

Bijlage

3697_voorlopheffing_20230913_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: ca9a19a0a5f56e6d7a831ee29daec8f5fd170c811b3b7cfb45b91a550b95a679de66dfacc5c876380ede4aab7fc311a6d08e7e6401f5e903ff2bc7b497e82e18

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269