Parochiekerk Sint-Servatius met oud kerkhof en omheiningsmuur

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15166

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van de parochiekerk Sint-Servatius met oud kerkhof en omheiningsmuur als cultuurhistorisch landschap wordt opgeheven, omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar aangetast of verloren zijn gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

202_voorlopheffing_20230913_mb.pdf

SHA3-512: 3ae1e871e5800d3b614629308c0fc9101018bb42f29558c5e6ae4d181c788ac5d84aef277eb36ecc7b5067d8d0c95f7619d69a01192adc6b7881b789394ae6fa

Plan

202_voorlopheffing_20230913_plan.pdf

SHA3-512: 4fbecf59168487b83f00b928fd792fb02b71b715b86c19b59f9ef0ebead4b00fc24105cd72bb7d9d2efcbe9e4f1604cd94356899de0329afe9c03cb0e8543af1

Bijlage

202_voorlopheffing_20230913_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: cb8b9d987e193dd65fbf138f93ce26d5f1390571d065d9842e0951e1c906e0e2a26042fa7f535e86db49b5b8e9031060ca471be902b25a5de6f6709ef4cf8019

Bijlage

202_voorlopheffing_20230913_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 59661301ed3b33ca35fe7c31564c43f777d05e7cca56082f0680de7cc0e9ca4af979b8c5a55d4293f0336516ede047ef4fc50069ca405bb149b0f59cf8929555

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269