Weeshuis met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15165

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° : De bescherming van het weesthuis in Tienen als monument wordt opgeheven omdat er sprake is van een gewijzigde context of situatie waarbij de vrijwaring van de erfgoedwaarden niet langer vereist is omwille van het algemeen belang. De bescherming van het weeshuis met omgeving in Tienen als stadsgezicht wordt opgeheven omwille van het algemeen belang en meer bepaald omwille van de rechtszekerheid. Het weeshuis met omgeving is opnieuw beschermd als stadsgezicht door het voorlopig beschermingsbesluit van 28 augustus 2023 dat een geactualiseerde afbakening heeft in vergelijking met dat van 10 februari 1982. Ook de erfgoedwaarden, de erfgoedelementen, de erfgoedkenmerken en de beheersdoelstellingen zijn in het voorlopig beschermingsbesluit van 28 augustus 2023 geactualiseerd. Een dubbele bescherming valt af te raden. Het algemeen belang vereist immers dat de burger op duidelijke wijze de rechtsgevolgen moet kunnen inschatten, wat bij een dubbele bescherming niet noodzakelijk het geval is.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1779_voorlopheffing_20230830_mb.pdf

SHA3-512: 06777583732cae36e7408d629c58e8dcd79b277647a7f713fc3df7c3b44552d1dc2ecae1eaa498bbdf70dd450a123220189ccc6e34e7713824695ccc5900ba70

Plan

1779_voorlopheffing_20230830_plan.pdf

SHA3-512: 86c753b8b6815ef117ffd33735dc39395aec0fc4c68805dd4b21edd815722b6f85fd9659cd8eae018c83b109af01113807b6415acd273cc64277af4850cac09a

Bijlage

1779_voorlopheffing_20230830_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: f7a25f3c5bf7fdbe113bee8faaa056328d937b2a9f7129b888bbe37df01ad2976cbf8df72cb5dbeb318ae9a209aaf4b1c43964fbea705ebef35fe2c72f12b8d1

Bijlage

1779_voorlopheffing_20230830_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: ecc9ae28bbf10102e77b56181968d179c026cbe0b6c66693b40b4f921c941a46ad1a695f548b0b417cfabfa5573789fa29ffbf3b48acf88cfc2fd5cc0f129e14

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269