Woonhuisjes met hun onmiddellijke omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15162

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in West-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van de woonhuisjes met hun onmiddellijke omgeving als dorpsgezicht wordt opgeheven. De erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1589_voorlopheffing_20230828_mb.pdf

SHA3-512: 28572eb19ec5fd041df08d36396236626c89fc06ac67d2b6a4cad5bf56080930a7e917f8dc1259546e29434e5b4a75501ad7cc250d8cd351c81912670ffeb0a8

Plan

1589_voorlopheffing_20230828_plan.pdf

SHA3-512: 00e72a07f833738aa7277d0035201429d3ba42dfacd3db4177c2a78cb3bfdcc90aa89363856fc3e17fade80f431667a3b58c0b7c104779ca583f0627a1a7971e

Bijlage

1589_voorlopheffing_20230828_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 88d7e601d8cffaf93c5a06908387a84891d5728c38ea00d9ffdf7c86e3af7757845f5bbd4ea283d7f839a04ebc49c25ef1b7424291e3fc878c5fd3047459e9bf

Bijlage

1589_voorlopheffing_20230828_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: ec93eea3084d4e6e8fa25297287d139fe995c3be6f42a9df546ce0f8d28ca22e15f05ca93692c261c0a3119a0e0ac68a6719f0a10b0846791d3ddcbbfae2b220

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269