Boerenburgerhuis met tuin

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15160

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° : De bescherming van het Boerenburgerhuis met tuin als dorpsgezicht wordt opgeheven, omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar aangetast of verloren zijn gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1780_voorlopheffing_20230828_mb.pdf

SHA3-512: 7744610bf90ff35a6a6d68e7d73f0a30b6d2ac3884de289552025b9f531571d3125c4cfadfdbdfd3b5119fbd86c82911160a078d23b0a22abb0c1a3d1fbfa9dd

Plan

1780_voorlopheffing_20230828_plan2.pdf

SHA3-512: a92b5261693f6c35d85ad7ac5f469df6a0c306ed5009775455ba6a7f6405a30940b766a653dc4821a5925baf489a811bcc1c1417f5aaacb461e3e93079a427fe

Plan

1780_voorlopheffing_20230828_plan1.pdf

SHA3-512: 17661fecb8158c6de1ded7aa6d53e2da56aad151f628730e3f10c7145e185f18e489f60945425f5381a843ce6e4619f0a381bd59c52f568fd58ab40f14df561c

Bijlage

1780_voorlopheffing_20230828_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 35f8f47c2cf41022a4c466e75b35ccbe91002557ea26769d108cc571c58ed659ae80905aa8f8c5ff0aa9bf16ef72f4c7a712a8d1783e8350662784ed443e931e

Bijlage

1780_voorlopheffing_20230828_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: f1ccac16fc5a38afc08d8bbe037dfc0172012187b818d151b92819588b7d36d75a0433d312b28fab9b81879aa3e5f0e2eae873d1ce873d423cd3761f0d674eff

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269