Huis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15156

Dit besluit gaat over beschermd monument in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 1° Het pand werd in 1991 in overleg met de diensten monumentenzorg en zonder bezwaar van het Bestuur voor Monumenten- en Landschapszorg volledig gesloopt en heropgebouwd met een gewijzigde materialiteit en vormgeving voor zowel het exterieur als het interieur. De erfgoedelementen en erfgoedkenmerken die de historische waarde onderbouwen zijn op dat ogenblik verloren gegaan. Het heropgebouwde pand is niet langer representatief of herkenbaar voor een gebouw uit 1755. De bescherming als monument van het huis, Kaatsspelplein 3 in Gent, wordt opgeheven omdat de erfgoedwaarden van het beschermde goed onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1665_voorlopheffing_20230828_mb.pdf

SHA3-512: 94ffe08357bd2b32dc1b2523cb73a3bc503299a55e060bfc0d0267f7ad7d2b250c2982c7c43591f43881156e2a0d9fae99adde37a4d5231e5df9257ae9893ff4

Plan

1665_voorlopheffing_20230828_plan.pdf

SHA3-512: 594552e61ad0d91a8e7f1fa4c6d4b8005df13ab95d595d9cf88e495357b46e08e4fd04c913141ac7acc19fb06a372021d62c1c80ae09a02914445436c5aeaa12

Bijlage

1665_voorlopheffing_20230828_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 4e34bb03dcaaa729e79736b7d3dbc7a5316af73ebd656d5f624781a2a3f1b11b0aeace0fbca2d9e7bb4ad9160b597a47490f9cc26b516ffb6e4ae56561052010

Bijlage

1665_voorlopheffing_20230828_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 31a8c682a6a6e1c503b6ef5882607d6f7896febe80b57436fb241169e57103b1075e3e211fc99c45d3d8e08ec3fcf365986eb86233ed851e5ead12591599e609

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269