Ingangsomlijsting

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15153

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde heeft de historische, architecturale en artistieke waarde van de ingangsomlijsting van Schrijnwerkersstraat 7-9, in die mate aangetast zodat deze niet langer toereikend zijn voor bescherming op Vlaams niveau. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden (historische - architecturale – artistieke) onvoldoende zijn voor een bescherming van de ingangsomlijsting in Antwerpen als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang. De bescherming van de ingangsomlijsting in Antwerpen als monument wordt opgeheven omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1020_voorlopheffing_20230828_mb.pdf

SHA3-512: fd480453289a31d1a857027d712bba82953a421b7539b440d4501196cac4b071777a7506d907746d58a328d582c7086b6e45dd89ee5e7f5f592fa588bf2f8122

Plan

1020_voorlopheffing_20230828_plan.pdf

SHA3-512: e0434443f364c42bcf501c60d961d4825d374888a5f3717400cf3120830f7ae1dfbaa16a2c284ba989d7904b7771d30768f3bf1f6d5a840ad50d5e03852ffe50

Bijlage

1020_voorlopheffing_20230828_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 11b7b768d26072fa5b7cda28412f8cd7b2c812962eab4118a61b98cc43efe5f0b58a7e48cecc994df2050540b935b6145122e313b005f8636c0e503ba633b346

Bijlage

1020_voorlopheffing_20230828_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: c8adf4fe2ecface84945638b5fa3c417b9eac10a2620a3fab51cd30eece4321fb8588adf1ede0e20386757517907bd278e91a056018073fa5c36601d49f7413c

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269