Achtergevel van een burgerhuis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15152

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° Het verlies aan zeldzaamheid, herkenbaarheid, representativiteit, ensemblewaarde en contextwaarde heeft de historische en architecturale waarde van de achtergevel van Happaertstraat 38, in die mate aangetast zodat deze niet langer toereikend zijn voor bescherming op Vlaams niveau. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden (historische – architecturale) onvoldoende zijn voor een bescherming van de achtergevel in Antwerpen als monument. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als monument is niet langer vereist omwille van het algemeen belang. De bescherming van de achtergevel van een burgerhuis in de Happaertstraat in Antwerpen als monument wordt opgeheven omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

11087_voorlopheffing_20230828_mb.pdf

SHA3-512: fd460eaa550fa59e4dc9cbb840f8cf5360ce57188fd761723fc6ffaaed4f2d1d614d4619ebb4a803eac47b6e980b6ad40663b0061c750a972a789679c9f219e4

Plan

11087_voorlopheffing_20230828_plan.pdf

SHA3-512: f9ee7593dd37ce5a8e7038263b85bf037f085c7f0a99a95fcad41ff1308547b15cefdde4ea2069eff28aa23590151c3cfd4b7cbabe64480b18a1ebfea23d6ea2

Bijlage

11087_voorlopheffing_20230828_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 1b1a892dd649a5a59bace586655b8b42bca8990cf1904b5834968d3dcbfe7b03298b848f5d0e9ace23731971982c8e580ea55881fb47e7c984107dfaacdbc3b3

Bijlage

11087_voorlopheffing_20230828_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 630a742b9970781ea023603fc25a51352dc216d53bcc3dc31314e0daa1a0046da8ffeb8b2efb1468c464b593b56860d2224a2683888eb8bdb3bd82305e48b128

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269