Afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15151

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen Artikel 6.2.1. 3° Het verlies aan herkenbaarheid, representativiteit en context, omwille van de materiële aantasting, hebben de resterende erfgoedwaarden (historische en architecturale waarde) van de afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen sterk aangetast. De hedendaagse inzichten inzake erfgoedwaarde hebben geleid tot een gewijzigde context waarin de erfgoedwaarden onvoldoende zijn voor een bescherming van de afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen en omgeving in Peer als dorpsgezicht. De vrijwaring van de erfgoedwaarden middels een bescherming als dorpsgezicht is niet langer vereist omwille van het algemeen belang. De bescherming van de afspanning en stadshoeve De Scherpe Steen en omgeving in Peer als dorpsgezicht wordt opgeheven omwille van het algemeen belang.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1701_voorlopheffing_20230828_mb.pdf

SHA3-512: 156334cf9d788b787c575045b2c5216ab83f6367f6f502ba8ab11b771d538fab854ee0d3612bd45e6602c79c8a3a1d5b7d574a5bfefc367b4aa480c93b78fd2e

Plan

1701_voorlopheffing_20230828_plan.pdf

SHA3-512: ff93c0530f4023877d2c4181fe34f6e560ae30830de032298251e4cad32d1c8ac27cb21ee3077c553ec543f458f0e74f84c648c982cb1215d91c00b7010d795b

Bijlage

1701_voorlopheffing_20230828_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 7e4ee57b7d9247038dcfe770b0ca75fc09e4270ec5088a690760ae4c7dfcf7a2af333973e04a0785c68382fd06bf373bf9d658b6de011d271c77a0fd323164e8

Bijlage

1701_voorlopheffing_20230828_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 1825d80a0431a981fcc76b0dd87a74cc8401127b6451ca8a3b5a5d982e54d071933659f85c4f67cdebf4cbfeec034dae894a0b250f4e498ad0c60c620e4b3c7e

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 269