Elektrische kraan 371 JA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade aan de Wijnweg

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15149

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 1° en 3° Omdat de elektrische kraan nr. 371 JA met inbegrip van de volledige uitrusting met toelating verplaatst werd naar de Rijnkaai en het goed op deze locatie opnieuw beschermd wordt in functie van de rechtszekerheid, wordt de bescherming als monument op de oorspronkelijke locatie opgeheven. Gezien de sporen op de oorspronkelijke locatie verdwenen onder een laag asfalt wordt de bescherming van dit erfgoedelement opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. De bescherming als monument van de elektrische kraan nr. 371 JA met uitrusting en sporen wordt opgeheven omwille van het algemeen belang in functie van de rechtszekerheid en omdat de erfgoedwaarden van de sporen onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3927_voorlopheffing_20230824_mb.pdf

SHA3-512: 6f22931cf428789597d3a081ed7f7cb753a49f62cd0c9e595e0cc82f521e590c0346d5202ccb3630ed7d48f379d435775571193417d9ee769f7a1790d50ce7e5

Plan

3927_voorlopheffing_20230824_plan.pdf

SHA3-512: c10f6801c96a474f14af308098f4fddfe12e39c2fd51328d881d358a77b769be2b9928740a711fb5ee496c74b84869dd3078557ba528b2ed3e31b4473ad5558c

Bijlage

3927_voorlopheffing_20230824_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 65791e8130a4e7271c9eda2f36e2d4748027983736c520fe0b9ab75b716fad2dbf20c4c8ff062de4e97a17390c57348d51277b3b92db07161f52158f690f058d

Bijlage

3927_voorlopheffing_20230824_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 861086d47d8ad0291b9e69b2df0c02b84ec3d5dedea82f810ae3f31f29027a717fc9cc17ba4556067701864faaef14cc7e1ac73b9818a1372fca06870e96506f

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 266