Elektrische kraan 347 IA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade aan de Vosseschijnstraat

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15147

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 1° en 3° Omdat de elektrische kraan 347 IA met inbegrip van de volledige uitrusting met toelating verplaatst werd naar de Rijnkaai en het goed op deze locatie opnieuw beschermd wordt in functie van de rechtszekerheid, wordt de bescherming als monument op de oorspronkelijke locatie opgeheven. Gezien de sporen op de oorspronkelijke locatie verdwenen zijn onder een laag asfalt wordt de bescherming van dit erfgoedelement opgeheven omdat de erfgoedwaarden onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan. De bescherming als monument van de elektrische kraan nr. 347 IA met volledige uitrusting en sporen wordt opgeheven omwille van het algemeen belang en omdat de erfgoedwaarden van de sporen onherstelbaar zijn aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3926_voorlopheffing_20230824_MB.pdf

SHA3-512: dabc3110aff6198de35a7d10ccdca40be8dc29168b3385570e7556b2961151ca24bbc885ad03225120c34c7e3bbab59a5fd852046e07dd0ed32caf47cab2fff7

Plan

3926_voorlopheffing_20230824_plan.pdf

SHA3-512: 78dafd1150bce1e81fcb99843d87f4661cffcf9231358fd7909c9473f15b9db01bc9e7462ac0ac9e11bb4308f45881bfb30c491476b924f817e9dfc6b0ceec2c

Bijlage

3926_voorlopheffing_20230824_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 940b6bf9615569382190e1f900fba1c40db8f594d911454630cd08d2d96089016d38036339a70f4cf905f4f4a0f32f49eeea0a0562914d7a8eff5196fab951e2

Bijlage

3926_voorlopheffing_20230824_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 91b45b7ac3d86c433dc841d884300b7f2ea3c5f889c48bd00d907a7043dfd00648d8799b01e7a97d3a8103bcab5d7df4ac4194fdd225e12619b48d355c4764aa

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 266