Boerenhuis met beuk en onmiddellijke omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15132

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1713_voorlopheffing_20230612_mb.pdf

SHA3-512: 31cc4736cd20d94b3fa8338a0e72b2cff0f01c3047c8966144d4ea2f3999cdb8e24f9fe75ef593e851764355db8f0fd856234f09750fe34a5f572ce31a5e3d1c

Plan

1713_voorlopheffing_20230612_plan.pdf

SHA3-512: e6ef96689f5bcf6ec45230319de38ff83bd719bda472c088a36fa33c5532452b2959f58fba1d97812300be1229ecbf5ecc45ecdf6e22461728910104a7810a74

Bijlage

1713_voorlopheffing_20230612_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 4a56f8ddb866d22655e609f815088b16376d5207b1c7a1da2bd2132d8f5e6701cc6abf102313abafaa95866b36282af49282718d87aed986db1327f73d0a11ac

Bijlage

1713_voorlopheffing_20230612_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: fbfedce9e664f955a5b2af35f870ac577b8098e20197b06368779572c8dc5e181c7fc060f17ad942e1978e2563ded440791a747e46a9e725b88cf9a720289308

Belgisch staatsblad


jaargang 193, nummer 182