Omzetting van de landschapselementen opgenomen in de vastgestelde landschapsatlas naar de inventaris van landschappelijk erfgoed

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15120

Dit besluit gaat over vastgesteld landschapsatlasrelict, vastgesteld landschappelijk erfgoed in Limburg .

omzettingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen datum inwerkingtreding 14 juli 2023
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

15120_mb.pdf

SHA3-512: 8a06224e262255863f7fe270417dd139a7b804b743a173993274906b1ae23b9b606b90ff6a552ac81abd7fb65019b3dd3b4a01e821b1fff2b320739de06fd9fb

Plan

15120_omzetting_artikel1.json

SHA3-512: bb3036a145941fdb75e5934f795b867672da1077f60b84ffda08e71d07dd07d09af61981bf69faf7623774f07b5ce69535e084153c61f4fd60d1fd41b1ad67d7

Belgisch staatsblad