Hof van Riemen: uitbreiding omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15097

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan, meer bepaald van het Gastveld en de percelen ten zuidoosten van de dubbele beukendreef en ten noorden van de Paul Van Roosbroecklaan
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1111_opheffing_20221116_mb.pdf

SHA3-512: b380e50276a4313be6438db119459006217f5d13f4a96f282adb776bb040a73ed0fd05b897048edd18d390eb366783c47fa9852f7b1c0437a72158bcb85ba3bc

Plan

1111_opheffing_20221116_plan2.pdf

SHA3-512: fb34637e770e0464e6b8dcf027547d9f165df2af4406f11d73717a5088481271d6851d4c98df9e10ddce95417dd38b8cd5ad6e6aac0c985167b5816b01d41e07

Plan

1111_opheffing_20221116_plan1.pdf

SHA3-512: 28d49a25f98e9b2001de74d7fcf95c598a66a3c5f95775b979661edd1f7427e90e4228e0608620ba03e8bfbe815645cb693e3e4032927e466ae95e5029d736da

Bijlage

1111_opheffing_20221116_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 852835931723d0ff3df63d566ac0326f2afa311f23ff38efc0eb11c2a02bb153b8e287a2eeb2228b370b68cb0abbe8ec4f4b9db0c9fde44ee6fe2d9feb85f4cc

Bijlage

1111_opheffing_20221116_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: e7a5e79907781a4aad1f0ecf695f003bcd7db0fc10f270ee42ccca6eadd2874685afe2e1f6fcdbf98b130cf2505f61500fbeeac48acde1995667bcec57c92902

Belgisch staatsblad