Begijnhofkapel en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15078

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1.1° 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

289_opheffing_20221116_mb.pdf

SHA3-512: 84df1929c3d38ad3abbfb041b7fc5a085c16de575440e10d65e5efb6745d22457b3969f20ea93dbfff23b9297949ccc23aeee75cbcabdc17614b7aadf2ff369f

Plan

289_opheffing_20221116_plan1.pdf

SHA3-512: 956f21529c30511fae2f5a4bca5e1ad86725bbab1f9b3f400f28e7f86b1f0f25c44a6c0cb5aa2a0f33441c235ba773860109509db321062c5ff9ca0827048b17

Plan

289_opheffing_20221116_plan2.pdf

SHA3-512: c38132fbdca945ea47d09f54c9d5220fc273853bdf9f57fc797100fb24bcf9bf2fa4ed893311d1427e8601bf8a1137f9443ed2f79612cc6f7c50d7a188a27a09

Bijlage

289_opheffing_20221116_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: bb17b5ffaf86ad3948b2570162a468894b2a584f950e86e3fd2776e5fe79028da36b83c08816b00f18296e4f111538be89a8a9e41eb9e83e8560b38781cb90e8

Bijlage

289_opheffing_20221116_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 162f64e4a661ae55acea8b013361986d4a0b488b8098c35b936473e65aeebdf782a6ba60450ed9d38d8e7dab09102576591ce8ca2d3223f3f56177aa1312fd4d

Belgisch staatsblad