Twee vissershuisjes (gevels en daken)

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15077

Dit besluit gaat over beschermd monument in West-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

668_opheffing_20221116_mb.pdf

SHA3-512: 5a08174c0e273f123b9c133329c886b575f9368b159adc2634ffc656e90efcc53d004abb92e2ea87c515801b0e4160be24c018bb6f75ab142e9604f675229c67

Plan

668_opheffing_20221116_plan.pdf

SHA3-512: a220a3e3148863031610d286d4d1110b025b199ed2e4e56517508bec6f7dd6cde2697a972203b95f5d9d1bb866baf839080c3bc8702b5791c70b0a757e34ed24

Bijlage

668_opheffing_20221116_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: bdb3593120763477eacb4f4d34760eb9ed1d66e4c540c91dd9847b34adae98ec4044eccb31d225f1930a2993c1fffd500ddcef903595dd17e331364febd2dace

Bijlage

668_opheffing_20221116_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 3106ec2de547b30ebbb326b6b90b20fdc569152d672ecc42fe8ed1bbc99fbb78391bbd1b96ea9109c062d0128964d5657f1b0bc90207944dd3b36745ae8d5f8a

Belgisch staatsblad