Sint-Geertruiabdij: noord- en oostgalerij

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15073

Dit besluit gaat over beschermd monument in Vlaams-Brabant .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

27_opheffing_20221116_mb.pdf

SHA3-512: 3b930dacd6769ed7e236110b1d174690b545d1f413687018bd2299e46b5ad23a172a230d4df6bbcd63b9c0d65abab7867c01cf1ca5299175fee7dfc78232ab69

Plan

27_opheffing_20221116_plan.pdf

SHA3-512: 59abac06343d3d30d9be691a732d6a574b1026ddc337671289deae2f540fe5b00f0a9444ef4cc607b491f3d3f68f69954163dc3e285eb3d1c75cbd2dfc98a408

Bijlage

27_opheffing_20221116_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: f0c413282fab8d983c62c55a8a4034b88c1a7c0b0c6bb84286a8d6589527d5b8c7ee762a6c9ade2e521059d4b0ebd1947a010aab15e0e06675e734db2aee3f04

Bijlage

27_opheffing_20221116_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 95952b40fa384f5579ee2577e4e3ff664e0cd6a9ca72fa1d100b6f26057421d3ecb5c98a2c43780c6cf9dd4e5bfb6190031eac59c7f3c2d39f4c0fa40c148246

Belgisch staatsblad