Binnenplaats van een huis

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15071

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1655_opheffing_20221116_mb.pdf

SHA3-512: 4c5cf4cdd2d45194cbec16e14444b20e4e2b4325f26cacc0653e18aefcdcbd15c466f38a472202255b6bedea21257032e54fd60788b3fa655ae7d765b5d07af4

Plan

1655_opheffing_20221116_plan.pdf

SHA3-512: 6edd0b8aa11ff3d5e98ccba9efa389a28850bd23f9fbd48b916f8f58a170620849605080b4713a06b2e09e74bf8c8ed6e47ef3bf68e177cea03a2124f04d1d98

Bijlage

1655_opheffing_20221116_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: dc860dc2e5883e55de615707f11f609311eb9557443fc9f1aef419eb1351bfcb988702e2f023dcf8e6789f905c6972c148d2f6a37e0e34df96b52ec43b560a51

Bijlage

1655_opheffing_20221116_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: e68be4ae7fc5dfaf66fc7ac885eeea7a7b58416ab2c81cb343c8e60d1676e544ba072d757f8cca6bc63bf18a51d69ac30efc2cbeebe4aa65012ccb19cb60a07b

Belgisch staatsblad