Schaliënmolen met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15062

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1715_voorlopheffing_20220629_mb.pdf

SHA3-512: 977b402b15d34b5a58e4a70ce8c5746ca4942bb439fd064859d5cfdc12ef66dd04f94e948056e2b8969fb2f7c04c2612d565b034dc9530dd6b059b0e7bef6b6e

Plan

1715_vooropheffing_20220629_plan.pdf

SHA3-512: e6137aba8d498047a6d644351ebddf28cd2c1208702ae96f98418ea1596540275dedc77ea84619a1e44e11a533625901cfb97d4e6fea4bb62bac87f5747a8ec0

Bijlage

1715_voorlopheffing_20220629_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: d9e4e62e3efe63f75bc76b2c5482b1fb82dcb766a768f50fcc4fbd429c4b93ffbe493754a19feea37d8ed961fd6f5f1350f5ae897279b2db9556f5c6497010c0

Bijlage

1715_voorlopheffing_20220629_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: bda9326dcfe3213889f5f50c883c3e65f41cbbeecc02209d172c722e7ea793d097b8c585439a74ca61652cf3d05e91b015ed84050061bed0fc25d73e8723dc44

Belgisch staatsblad


jaargang 192, nummer 256