Sint-Geertruiabdij: noord- en oostgalerij

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15051

Dit besluit gaat over beschermd monument in Vlaams-Brabant .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

27_voorlopheffing_20220622_mb.pdf

SHA3-512: 39d17769f1734852e45111a019255d687323dd0cc797b1fc9faa58084d49ff312afc1ce39184df1e9707d3897f4746fbef2c93433230096652363213154aaf2c

Plan

27_voorlopheffing_20220622_plan.pdf

SHA3-512: 3843b30e5d848212513c0434dff741d01f1d953d3d0c9bf5d47664893d4ba8e63e38fb4d821f4543a03bc1215de1cea03d0c5a49c0df2f79bf5737b516b4a755

Bijlage

27_voorlopheffing_20220622_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 9bd15e7c4178316dfc2208604d756b17cf59577f804cc1813787d0955ef37f3d82d3400236efbe366e453539d86d3b6fce8d52775824ed2d57db6d98006a753e

Bijlage

27_voorlopheffing_20220622_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 776bee1e662d171a6d450082c0bfa2cd5696eb5579c2d6127098f148155bd0d4af6e0a1b1461a2ad367f83d92c3d8c8c579558015b822806b1943dd07d946344

Belgisch staatsblad


jaargang 192, nummer 256