Twee vissershuisjes (gevels en daken)

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15048

Dit besluit gaat over beschermd monument in West-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan.
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

668_voorlopheffing_20220622_mb.pdf

SHA3-512: 095ba96d62b6e696c8dd8cdede798b57d82382b9855a28bec2daf25082621c08c6d9ac9fc3775c4632bac399a0c0ed0539b4c7d0eeb96596263cd7e5f0dcd2db

Plan

668_voorlopheffing_20220622_plan.pdf

SHA3-512: 0a454ea5feb9874445c392c186105564905a620179c7fd024f5ab679ddda8b1e211bfd48b1725bd1a7c2dcbada6eb84eb1bc81dd66c811246ae261b75d0238d4

Bijlage

668_voorlopheffing_20220622_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 69c5e435bff26c3880ab4a8cf72486956532532e0b445271e8d037dc0e639cc44289875ebcd2c23f709a162eda9a20bfa83d19af8a22b2424a09aabd99850126

Bijlage

668_voorlopheffing_20220622_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 11fccdb3f6b78fae7d62b9c980cc3efb9ac1e4c88c499ff9f84105b21c88ab401c0ebf2bd651d977217289e314445acb6f32b93a70689c493732122ba9cd0bbe

Belgisch staatsblad


jaargang 192, nummer 256