Hof van Riemen: uitbreiding omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15037

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan, meer bepaald van het Gastveld en de percelen ten zuidoosten van de dubbele beukendreef en ten noorden van de Paul Van Roosbroecklaan
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1111_voorlopheffing_20220622_mb.pdf

SHA3-512: 02f23375796bd95f829a6cff53cc8292146cfa902e9b43b7d38d520c443b770e77b466f39e4b832cdb15b724ad0a4e21e1dd4a48a2d0eefa47d048977403c577

Plan

1111_voorlopheffing_20220622_plan_1.pdf

SHA3-512: 8ba8076196e2f2b09226ef8870eea151b98ab0a4a3fbeefb29005cf24b01cac0bbe8744eb88777ca10e125b50801581b0de20c8105299877f46eafd47104ec6c

Plan

1111_voorlopheffing_20220622_plan_2.pdf

SHA3-512: cd659d283984d8566fd943b22cc8773afb4600fda8c73649ad6c823c56ef47ee814537fa0f1b6ce8e92665c9ed56fbcb904768f5167a4c90eb2ff4c4f7bb6a4e

Bijlage

1111_voorlopheffing_20220622_behandelingenadviezen.pdf

SHA3-512: 91c3e3901856531d281fd7997bea65b782af8df26ca36ea90b829cf2c861ac14beb63deaf31b5746132bd06ae1b41e1112bb73dfe3db452f9797d73a62df72e0

Bijlage

1111_voorlopheffing_20220622_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 256719b39871d35557af40cfeb1ea3fafb4f522272a662b193bc15804c0831caf8abf8076cddade3349eb61a0633fde93484a27395d27c9fc321fe1b109fbb64

Belgisch staatsblad


jaargang 192, nummer 256