Huis van Bouchaute

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15030

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1.3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (Het huis van Bouchaute, Lembeke-Dorp 39, wordt uit de afbakening van het beschermde dorpsgezicht gehaald. Door de gewijzigde context is het algemeen belang van het huis van Bouchaute geëvolueerd ten opzichte van het algemeen belang ten tijde van de bescherming. Door de sloop van de aanpalende panden raakte het huis van Bouchaute geïsoleerd binnen de dorpskom, hetgeen leidde tot een verlies van het draagvlak voor het behoud van dit pand binnen het beschermde dorpsgezicht.)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2229_opheffing_20220407_mb.pdf

SHA3-512: 48e9a902984ac8d42fc839b61e0df592759c9c03f51239d555120851cdb9cd5f973bb1ded58e750a2957416759dfc337c5faaab0bec4d5ea47da9fbdd88aa4c9

Plan

2229_opheffing_20220407_plan1.pdf

SHA3-512: fa8ebf1b22dd818266687f115964f4d1c925e99f35001b5bfe26733cdea4452184309bd3afbb95002782f699910a2ced7ece0e21447701587a3fd92a0d2d2ebf

Plan

2229_opheffing_20220407_plan2.pdf

SHA3-512: 823b1bf4e4a0a4fce6b30856e27665f90ff4c6c0565abd69fbbb35b76303f45aefb82e1b8fac4119db9902c861ad23810ec9203be3b86a9830d5ddc632404e3b

Bijlage

2229_opheffing_20220407_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: bd63a99ef3602b2d42eed055910f0348044ae94b58a491d7bb30cbe71d6d4dd96fb99a10aacc4fa60c951b0e328677afd077213d27052a33d80e3815eea64eb7

Bijlage

2229_opheffing_20220407_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 1c5ac1439dd0c9e248c1da300af99f81dfd269d621e6c9ea36ba9a4dc834e0388938810bca56150705f69ad0a2f237aba4d9b9be5ddcff5494cf77f73c75fad3

Belgisch staatsblad


jaargang 192, nummer 157