Huis van Bouchaute

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15030

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1.3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (Het huis van Bouchaute, Lembeke-Dorp 39, wordt uit de afbakening van het beschermde dorpsgezicht gehaald. Door de gewijzigde context is het algemeen belang van het huis van Bouchaute geëvolueerd ten opzichte van het algemeen belang ten tijde van de bescherming. Door de sloop van de aanpalende panden raakte het huis van Bouchaute geïsoleerd binnen de dorpskom, hetgeen leidde tot een verlies van het draagvlak voor het behoud van dit pand binnen het beschermde dorpsgezicht.)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2229_opheffing_20220407_mb.pdf

downloaden (422.1 kB)
MD5 : 299c96d92d72e39dcd072b71ec9de600

Plan

2229_opheffing_20220407_plan2.pdf

downloaden (2.0 MB)
MD5 : 779cdeb354d57a9e29199cc38a5c6f50

Plan

2229_opheffing_20220407_plan1.pdf

downloaden (2.1 MB)
MD5 : 9f9a9339fad42c3432493f31032d8293

Bijlage

2229_opheffing_20220407_fotoregistratie.pdf

downloaden (3.3 MB)
MD5 : 406298cabd98448a208e82067da7602f

Bijlage

2229_opheffing_20220407_behandelingadviezenbezwaren.pdf

downloaden (467.1 kB)
MD5 : 1b68827bc867de8ce69d958dee7720db