Huis van Bouchaute

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15000

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1.3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (Het huis van Bouchaute, Lembeke-Dorp 39, wordt uit de afbakening van het beschermde dorpsgezicht gehaald. Door de gewijzigde context is het algemeen belang van het huis van Bouchaute geëvolueerd ten opzichte van het algemeen belang ten tijde van de bescherming. Door de sloop van de aanpalende panden raakte het huis van Bouchaute geïsoleerd binnen de dorpskom, hetgeen leidde tot een verlies van het draagvlak voor het behoud van dit pand binnen het beschermde dorpsgezicht.)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2229_voorlopheffing_20210928_mb.pdf

SHA3-512: 81ef3785eecdf11f469ae156cbd7540d3dff5f396b345e453076a311a40bebd2e63513577da6ceeca89eb1fec5911529053b7430fe1e2b2d54be00bbd43d9630

Plan

2229_voorlopheffing_20210928_plan.pdf

SHA3-512: 9c0fed9ed39daa26a0fe2404be3bac472fcbef07f10d7768abba292b2e232b635fc20a4f4c91b61ea52c4612b25aa94e1c41f13918468841fad511caffe2d9b7

Bijlage

2229_voorlopheffing_20210928_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 6388490ebaf822f355ede523edfa822549d11602772d2ffba3e89c77c7ac9fe72fbf474d576a86c1d69767109c2768d7e64ed1ff323d1c1e4fddcbd9203d7c9d

Bijlage

2229_voorlopheffing_20210928_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 38305e8a7bbe0f57364a608a13101231bca55a06ba8a111e1dd4f3c948bfe98e9dbcb2c4c48d5da71ccb731d7e1042f80aeae86b58f7ed1094e4ea2f2eff1e8f

Belgisch staatsblad


jaargang 191, nummer 291