Huis van Bouchaute

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/15000

Dit besluit gaat over beschermd stads- of dorpsgezicht in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1.3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (Het huis van Bouchaute, Lembeke-Dorp 39, wordt uit de afbakening van het beschermde dorpsgezicht gehaald. Door de gewijzigde context is het algemeen belang van het huis van Bouchaute geëvolueerd ten opzichte van het algemeen belang ten tijde van de bescherming. Door de sloop van de aanpalende panden raakte het huis van Bouchaute geïsoleerd binnen de dorpskom, hetgeen leidde tot een verlies van het draagvlak voor het behoud van dit pand binnen het beschermde dorpsgezicht.)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2229_voorlopheffing_20210928_mb.pdf

downloaden (333.4 kB)
MD5 : f76224f39307fb7a3e2934fef3e8d29c

Plan

2229_voorlopheffing_20210928_plan.pdf

downloaden (2.1 MB)
MD5 : 39b4ce8eb50c68efb873df1a9a778665

Bijlage

2229_voorlopheffing_20210928_behandelingadviezen.pdf

downloaden (361.4 kB)
MD5 : e6f2532f48557b2a27954e0854d44c1c

Bijlage

2229_voorlopheffing_20210928_fotoregistratie.pdf

downloaden (2.3 MB)
MD5 : 03620adcb2a193ad20ddb78db9366cd6