Hoogstamboomgaarden met fruittelersbedrijf

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14972

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Vlaams-Brabant .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 249.570
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

14547_RvS_20210122.pdf

SHA3-512: 3ca0b7a8dadd2a9d214383a1d8c94b91904bfa527ac8f42d2821aa7139b1a4ebdb4e05c658fe7184072c107398f5b3e393dab51f8161831175906dabb09c47c9

Belgisch staatsblad


jaargang 191, nummer 130