De Holen met overgangszone

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14936

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap, overgangszone in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 247.608
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

14384_RvS_20200520.pdf

SHA3-512: 803b792e03fd35349afe0adf219db55747165c9b557eda30ccea56aac6febc7ae8bf597f778ebf7cf860f4a723e785dbc2d3073af60837c4f071fd42b8439678

Belgisch staatsblad


jaargang 190, nummer 171