Tuinpaviljoen met ijskelder

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14872

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Diependaele, Matthias
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang; 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang; verplaatsing naar een nabije en gepaste ruimtelijke context, zoals voorzien in het masterplan "De tuinen van Puurs" (goedgekeurd in november 2015) i.f.v. het in stand houden van de erfgoedwaarde en het herwaarderen van de historische erfgoedwaarde.
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3284_opheffing_20191024_mb.pdf

downloaden (626.0 kB)
MD5 : 0c2c7db3b0da40d9007669ced48d31bc

Plan

3284_opheffing_20191024_plan1.pdf

downloaden (1.2 MB)
MD5 : 4361619083db9213b0109446a70e09e9

Plan

3284_opheffing_20191024_plan2.pdf

downloaden (1.2 MB)
MD5 : 2e6202867dcdcc6c15f68df258ca229f

Bijlage

3284_opheffing_20191024_behandelingadviezenbezwaren.pdf

downloaden (414.7 kB)
MD5 : dc45dda7039a89231b4b4c886934a4b6

Bijlage

3284_opheffing_20191024_fotoregistratie.pdf

downloaden (5.4 MB)
MD5 : a0552217d277991e5f0579ae0bbc3140