Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14765

opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten,

Uitgevaardigd als besluiten administrateur-generaal
Ondertekend door Vanblaere, Sonja
Datum ondertekening
Opmerkingen gga; gga11; datum inwerkingtreding 25 maart 2019
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

BesluitAG_20190227.pdf

downloaden (390.5 kB)
MD5 : 27cc68843492bed5728bf2cad58e8d77

Plan

GGA11.zip

downloaden (5.2 MB)
MD5 : 85b7f0ae8e6b739591ddf38b8006a068