Steenkoolmijn: indikkers, kolenwasserij en -zeverij met toebehoren

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14745

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan; 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (reconversie industriële site)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2788_voorlopheffing_20181220.pdf

SHA3-512: 2c202fae4b134c44c4ad9e55742af7959a74a089345283db7c8007813dc1e12acb148c79528c669c043ca0df57e30727fc7f1a4429cfdb518311aa47a8a615ff

Plan

2788_voorlopheffing_20181220_plan2.pdf

SHA3-512: f46fc93565a00df12dea309064842c2e7c2db3a3a301340a99e55c40e869b2c54567b9d90ab2033fddd99192f86e5ce9b0db54ac308cc82528344aea586615c7

Plan

2788_voorlopheffing_20181220_plan.pdf

SHA3-512: f8df1baef794a48f292b8bd5fff7820eefd04d7c7e3c2ec5d30dc4c19efb6905d1e65df1b1a41060699977dcf828bdf4d5c8840e98cb4b9d6a5b25992c01ab68

Bijlage

2788_voorlopheffing_20181220_richtlijnen.pdf

SHA3-512: b5deae2c969a568e62fe7e020352a2698f83473d88ef524dfe8feda6c94c375fc62832274dc7f1fc50e3b12e5909254a23718d06cc82f2bdd2e8a7c5899531f0

Bijlage

2788_voorlopheffing_20181220_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: b52acd103d497024999bfddc1d3997d6369ef4ade3569ba6acacc5226241a04b66d82dd3fe328a950ec35ef1e6cf9c0af3f815ce502355ef94ad7562ba46f506

Bijlage

2788_voorlopheffing_20181220_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: c6f1bc96ee56341333fc0773792ac33543b0630fe62ec8cf8ef2148ca71a09bb750d8c1ca080ea16aaffd8a4a3994769d999b383243a368cf48e1de279e0be3b

Belgisch staatsblad


jaargang 188, nummer 25