Steenkoolmijn: indikkers, kolenwasserij en -zeverij met toebehoren

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14745

Dit besluit gaat over beschermd monument in Limburg .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 1° de erfgoedwaarden van het beschermde goed zijn onherstelbaar aangetast of verloren gegaan; 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (reconversie industriële site)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2788_voorlopheffing_20181220.pdf

downloaden (4.8 MB)
MD5 : 6ed6543b6215edc72d80ef224b48c185

Plan

2788_voorlopheffing_20181220_plan2.pdf

downloaden (503.5 kB)
MD5 : b8f6b01d69e7d6cf243ed3fc79072428

Plan

2788_voorlopheffing_20181220_plan.pdf

downloaden (958.5 kB)
MD5 : 704ca3e650250a2919deba22f979490f

Bijlage

2788_voorlopheffing_20181220_richtlijnen.pdf

downloaden (485.9 kB)
MD5 : 80588dc8ca3b1eddac6485418d8d6a4e

Bijlage

2788_voorlopheffing_20181220_behandelingadviezen.pdf

downloaden (2.8 MB)
MD5 : 8bbf4aba2144e35058b64148bfdbb8aa

Bijlage

2788_voorlopheffing_20181220_fotoregistratie.pdf

downloaden (38.8 MB)
MD5 : 22f81272648167aa3f873863bcadca9d

Belgisch staatsblad


jaargang 188, nummer 25