Tuinpaviljoen met ijskelder

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14694

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

verplaatsingsbesluiten, voorlopige opheffingsbesluiten,

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen 6.2.1. 2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang; 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang; verplaatsing naar een nabije en gepaste ruimtelijke context, zoals voorzien in het masterplan" De tuinen van Puurs" (goedgekeurd in november 2015) i.f.v. het in stand houden van de erfgoedwaarde en het herwaarderen van de historische erfgoedwaarde
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3284_voorlopigeopheffing_20180925.pdf

downloaden (138.2 kB)
MD5 : 5387f0c559b6f18acbffc0272b51ba7b

Besluit

3284_voorlopigeopheffing_20180925_plan2.pdf

downloaden (832.6 kB)
MD5 : 9c944a6c6c4cb01223e9ad06780f9b6d

Plan

3284_voorlopigeopheffing_20180925_plan.pdf

downloaden (812.9 kB)
MD5 : b1b7e3a1392ce41cd78750aa6a9854c5

Bijlage

3284_voorlopigeopheffing_20180925_behandelingadviezen.pdf

downloaden (69.8 kB)
MD5 : eb967da805c94587d154e82b2f87e885

Bijlage

3284_voorlopigeopheffing_20180925_fotobijlage.pdf

downloaden (5.2 MB)
MD5 : fccb44c3834aae1a3cd4383faa7f7e3e