Tuinpaviljoen met ijskelder

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14694

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang; 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (erfgoedwaarde in stand houden, herwaarderen en opnieuw herkenbaar en afleesbaar maken)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3284_voorlopigeopheffing_20180925.pdf

SHA3-512: bc59ba0f2dd3e61078ebd2504f5fbae9043e08dfc653c56b88c76cd1dacfe650e39fd2423cea6ce15c25917365b5d416b2d5ae4555b07c7568eab0bb56f35140

Besluit

3284_voorlopigeopheffing_20180925_plan2.pdf

SHA3-512: ed4da6c490593565d1ec9c1e6f6d55cf71ca6b599d49028d00d1a2c06d6c73cd5b71facdbd32283b4aabdf99a0a713571a31571757f15d295d19ad1b89fbb1e2

Plan

3284_voorlopigeopheffing_20180925_plan.pdf

SHA3-512: 8e684ac979e51273e2125de97b1d4bca81f66403cd147ffdb5d7cace740cb74747798528adb7a09a28d0cd68c20a84e9f703f4af81789c5397e905a9fd1da2fc

Bijlage

3284_voorlopigeopheffing_20180925_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: 73357d01885b627dad752d0212d19e42e2bdc4d91528d889c64c7a1802fb39958494041ffc65cd72039c0dd4154830318d17e5fb0f4a2f772f848632c2f23de6

Bijlage

3284_voorlopigeopheffing_20180925_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 5eb1dc7e4290642d50ad9fef13bce1fbedbc9ffbcf11364eee1c1775460eb8cf96d8db5b8e78849141416809e4d9fca69e92edfbc6a2a5ea6f9fc114572a5593

Belgisch staatsblad


jaargang 188, nummer 249