Gedenksteen Eerste Wereldoorlog

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14628

Dit besluit gaat over beschermd monument in Antwerpen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang (verhogen van de zichtbaarheid, verbeteren van de bewaaromstandigheden)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

5090_voorlopigeopheffing_20180606.pdf

downloaden (108.4 kB)
MD5 : edaa5788ccfd075697435ac552acea49

Plan

5090_voorlopigeopheffing_20180606_plan.pdf

downloaden (774.9 kB)
MD5 : c291fce6c3d9451d3dcd49b98a96e189

Plan

5090_voorlopigeopheffing_20180606_plan2.pdf

downloaden (725.6 kB)
MD5 : b23a447c6d4a7cddf8e924ffa5a0bd63

Bijlage

5090_voorlopigeopheffing_20180606_behandelingadviezen.pdf

downloaden (95.0 kB)
MD5 : 9a249027d8231fd4cb5f3945aa07ef32

Bijlage

5090_voorlopigeopheffing_20180606_fotoregistratie.pdf

downloaden (2.1 MB)
MD5 : bd701186283aa0986853680a69205dd5