Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14608

opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten,

Uitgevaardigd als besluiten administrateur-generaal
Ondertekend door Vanblaere, Sonja
Datum ondertekening
Opmerkingen gga; gga8; datum inwerkingtreding 20 maart 2018
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

BesluitAG_20180302.pdf

downloaden (388.8 kB)
MD5 : 167e4238b9ac5caad105a9f997aa4ad1

Plan

GGA8.zip

downloaden (4.7 MB)
MD5 : 9bef74f5bcd992b4f943ddc32ad76916