Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14546

opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten,

Uitgevaardigd als besluiten administrateur-generaal
Ondertekend door Vanblaere, Sonja
Datum ondertekening
Opmerkingen gga; gga7; datum inwerkingtreding 31 oktober 2017
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

BesluitAG_20171019.pdf

downloaden (329.7 kB)
MD5 : 7655d59fb9226539d0b7705db9531e55

Plan

GGA7.zip

downloaden (4.4 MB)
MD5 : bfc8dc3f72677d691ff4edafe51d6ff7