NMBS-station met luifel, dienstgebouw en wachthokje

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14494

Dit besluit gaat over beschermd monument in West-Vlaanderen .

definitieve opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang (station, luifel en schuilhokje i.fv. verbreding van de spoorlijn Gent-Brugge); 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (dienstgebouw i.f.v. verbreding van de spoorlijn Gent-Brugge)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3132_opheffing_13072017.pdf

SHA3-512: 4bc70abb61f1c8d0b687366bece9a4161f5060ba1258d7fb365245193a750a80c765f40e21c4dccf83ad7a4af485b8cf1fca6d1afcd7b8afd8f0d9a7f0d12f99

Plan

3132_opheffing_13072017_plan.pdf

SHA3-512: e226d333bfaf17a287152d7fffa9a0a01f4288a809b695d4b05f2891c9354e8d7b3371e7779e81286b3ee4bf6f61193efd4979ffa49e82864ee20af95289f86c

Bijlage

3132_opheffing_13072017_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 6b93de81b98e4a18a73413ddef79e5c6e0b5f03089dd93f65bbe636feb6c95dbb34bee3672059dfa6e66934c99bafd471a9dbf1045b9fc4feff554a3d9ac4e70

Bijlage

3132_opheffing_13072017_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 56176da357b3077f63c7e006be5b4464bab245e2dde4190c2420673fd8f4e22ead931cfcf26d6ccb442443ee1acc7a290a57243c54ae11924c145f3c311ee04b

Belgisch staatsblad


jaargang 187, nummer 181