NMBS-station met luifel, dienstgebouw en wachthokje

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14449

Dit besluit gaat over beschermd monument in West-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang (station, luifel en schuilhokje i.fv. verbreding van de spoorlijn Gent-Brugge); 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (dienstgebouw i.f.v. verbreding van de spoorlijn Gent-Brugge)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3132_voorlopigeopheffing_28042017.pdf

SHA3-512: 63af9b2562c6024eb8a4ffd8bcf726ff070ea2772034b88f39bd2fc66c9ec91cffee9dbc772acb0edc1f190f3ca255095fa2bc000f9c324f08c9cbc1fa1a959b

Plan

3132_voorlopigeopheffing_28042017_plan.pdf

SHA3-512: 6de3c8cf56a2aa40dde442111667a7d5e3afcbfe0fc76ab3c7c75500f8538e3f9d2521bd87f1845e30dd681c16626a156a28631ea5083251b0707f3e4cf5728b

Bijlage

3132_voorlopigeopheffing_28042017_behandelingadviezen.pdf

SHA3-512: a04354cf72fbb8fe4de013c442cac486a46f211109a4c1920016589cd963cfce39438a98fe418fdab0b7cb2dd35d134105ce7843d5cfa866acd33aea67815a4c

Bijlage

3132_voorlopigeopheffing_28042017_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: f4c3549745e632180d57749389359016c141d774fddf48c6a64062ef160a459abf7761ee8d9c8564fbdf7452aa61f2548cfbb1ddb7c9e8925a89cf2b4e8d8b68

Belgisch staatsblad


jaargang 187, nummer 146