NMBS-station met luifel, dienstgebouw en wachthokje

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14449

Dit besluit gaat over beschermd monument in West-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gehele opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 2° een verplaatsing van het beschermde goed is noodzakelijk voor het behoud van de erfgoedwaarden ervan of is vereist omwille van het algemeen belang (station, luifel en schuilhokje i.fv. verbreding van de spoorlijn Gent-Brugge); 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (dienstgebouw i.f.v. verbreding van de spoorlijn Gent-Brugge)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3132_voorlopigeopheffing_28042017.pdf

downloaden (680.2 kB)
MD5 : d27e0ba1c7ca665cf6d35bf003116a4f

Plan

3132_voorlopigeopheffing_28042017_plan.pdf

downloaden (357.3 kB)
MD5 : beb565b424845c317d5f2770c5e71562

Bijlage

3132_voorlopigeopheffing_28042017_behandelingadviezen.pdf

downloaden (322.1 kB)
MD5 : e5a8d6a2057fe160a1bbe603f3acf89b

Bijlage

3132_voorlopigeopheffing_28042017_fotoregistratie.pdf

downloaden (828.2 kB)
MD5 : 5f1e062eb38cbd5f6347ed6c243048d7