Kaart gebieden waar geen archeologie te verwachten valt

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14448

opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten,

Uitgevaardigd als besluiten administrateur-generaal
Ondertekend door Vanblaere, Sonja
Datum ondertekening
Opmerkingen gga; gga5; datum inwerkingtreding 16 mei 2017
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

BesluitAG_20170502.pdf

downloaden (245.6 kB)
MD5 : 0a01b5a0904613e1d5d90b95bfd89b0e

Plan

GGA5.zip

downloaden (5.1 MB)
MD5 : c2b7b3cd181b9e13876b800e807d6412

Bijlage

GGA5rapport.pdf

downloaden (574.4 kB)
MD5 : 061dc932032a99f3b92d9af8071de08b