Oude Denderloop

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14405

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (bouw van een gevangenis op de site Oud Klooster en de infrastructuurwerken die daarmee gepaard gaan)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2092_voorlopigeopheffing_20170321.pdf

downloaden (1.3 MB)
MD5 : be57f758b2d79dcb3f9b548beee3cdfd

Plan

2092_voorlopigeopheffing_20170321_plan_2.pdf

downloaden (902.8 kB)
MD5 : 2c04a7be090bcca49cc988262a02662f

Plan

2092_voorlopigeopheffing_20170321_plan_1.pdf

downloaden (850.4 kB)
MD5 : 809b16649c29ce74ef1538a40e06298b

Bijlage

2092_voorlopigeopheffing_20170321_fotoregistratie.pdf

downloaden (512.8 kB)
MD5 : 37dcbf6f9596c2400ab2aaf9a3890e86