Oude Denderloop

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14405

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

voorlopige opheffingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen gedeeltelijke opheffing oorspronkelijk besluit; 6.2.1. 3° de gehele of gedeeltelijke wijziging of opheffing is vereist omwille van het algemeen belang (bouw van een gevangenis op de site Oud Klooster en de infrastructuurwerken die daarmee gepaard gaan)
Wordt voorafgegaan door
Wordt gevolgd door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

2092_voorlopigeopheffing_20170321.pdf

SHA3-512: 5d5bf0adf694f24a425eadcaeeb8a5e86159af9d2bc61aca922aa80825f961399f4e4750e526653398064b1d2976a18892601a6008439bac881bc4e60f84cebf

Plan

2092_voorlopigeopheffing_20170321_plan_2.pdf

SHA3-512: 00281ef052b781bf3fc4c7652813d539440dfe78bc91b64eeda5cd01c00038bb08228a3271068900214ec4c8c0982e0fc0dd8f3fd9f26154a5d91f66ab5947f9

Plan

2092_voorlopigeopheffing_20170321_plan_1.pdf

SHA3-512: fc19ba010a2104e270080994865dbfad1235a6ac4dc2c9d9c8af8309d56deeecdd7ca363d922a48f30cec8cbfb620e06be5aabd6dcc715eea34082e800d762c4

Bijlage

2092_voorlopigeopheffing_20170321_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: d016106b9999da8308e527acb424838eee500540564e74eae93070fa45c99e51a1c3dea9f82aad6d41fe9e35f9d621c03b7eed1ce2164c659701943576587ec9

Belgisch staatsblad


jaargang 187, nummer 107