Ensemble van Sint-Veerlekerk, pastorie, gedenkkapel en plein

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/14382

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek in West-Vlaanderen .

definitieve beschermingsbesluiten

Uitgevaardigd als ministeriële besluiten
Ondertekend door Bourgeois, Geert
Datum ondertekening
Opmerkingen met cultuurgoederen
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

14382.pdf

SHA3-512: 2ce60d49719a21c176be1a84a0c69ae1787eeb8ff9784fee2da72bcd8521f1875d0cc3fc50135afad46cab81d1184de8e8f7609288cc65bad45ac2c92c34f29b

Plan

14382_plan.pdf

SHA3-512: 672641a4e64c088cdbec523ae474552a82c45b96c6129885d617aa2c5d2195d7045e4d4a71914abc94a8e72b1ccf9d16b4cae8f6d779010c2cf680f7d13d46ce

Bijlage

14382_fotoregistratie.pdf

SHA3-512: 17ac8967d561340d15923fa22a73361a286f9025c9c2f357e54e33dba18861eb3f5968ff8f01967590e0b6575f7b6201992283007e420586b5d279f296a3a5d5

Bijlage

14382_behandelingadviezenbezwaren.pdf

SHA3-512: 29d8219d981e04973e0d2d386c62ca6152ff97fbb75ebccbb1f69bef82944b92087705f4b46b809df38a3b0d90fbebb6ed0236509ad3839057f7ffd59687542f

Belgisch staatsblad


jaargang 187, nummer 34