Sint-Barbara-Godshuis: godshuis, interieur van refter en binnenpleintje

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/1347

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Antwerpen .

definitieve beschermingsbesluiten

Uitgevaardigd als koninklijke besluiten
Ondertekend door De Backer - Van Ocken, Rika, Koning Boudewijn
Datum ondertekening
Opmerkingen te Antwerpen (Antwerpen)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

1347.pdf

SHA3-512: a9c97d3ef711c3b388122c0b2899cf0b0c284ae37f21b006130a1afc3c8fd89889b1a7cd8ffe7a9be837986a07f6fd8eb569bfbc05ea4d7955e9161b4f1be78e

Plan

1347_plan.jpg

SHA3-512: 3df2a56db473e31b736d6d90bf208fd59ba9640dc77e6ddd7fcde3123c1b003e348e761de76361f5d9de2c28b8f9252cbe891fec06eb742d5f4f596ee7df6774

Belgisch staatsblad


Geen digitale publicatie beschikbaar