Vallei van de Molenbeek: fase II

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11289

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 202.975, gedeeltelijke vernietiging
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

4478_RvS_20100415_arrest.pdf

SHA3-512: ceb40fa2761ac25d52768a0d426e0db16b83c225e1607f37ae014550f0e9fc3fbb039ea47fd50cf885d30ab4cc0086e5165f3584a85438099d04237f31b2ff74

Belgisch staatsblad


jaargang 180, nummer 177