Vallei van de Molenbeek: fase II

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11289

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen nr. 202.975, gedeeltelijke vernietiging
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

4478_RvS_20100415_arrest.pdf

downloaden (18.7 kB)
MD5 : a27af1bba38789897f2af9a4a336492a