Kastelensite

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11283

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Oost-Vlaanderen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 203.735; gedeeltelijke vernietiging
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

4433_RvS_06052010.pdf

SHA3-512: 26c67f44524a55bd3a5b1659be619d80b28fa4525621024ca97419da2af01449358213d491b6c5e7cb2b1344d2c8a4e551ceb07721ff15a8469ab46d5815dfe0

Belgisch staatsblad


jaargang 180, nummer 214