Kasteel Ter Hove en omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11276

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 202.329
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

4348_RvS_25032010.pdf

SHA3-512: 9e5c963543c416aea0a145f8558f2d382339f1a52fc9f188490c80e5073ca8bf8770584da11b0bd1d97f908af4b178263e7a82781efde660922626cbeff38711

Belgisch staatsblad


jaargang 180, nummer 144