Lombaerdenhuys en achterkoer met uitgang aan de straat

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11263

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 200.225
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

4013_RvS_28012010.pdf

SHA3-512: 6ea1a418428190a8f6f362f225e654830096e1c33c352b9adf975d43b0be9f737775267476ac4af54eeb3e6f09b93fdd08f8c8b7335a6ac041eece48837d9bfd

Belgisch staatsblad


jaargang 180, nummer 143