Domein De Hees met omliggend agrarisch gebied

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11259

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 164.868; verzoekschrift van gemeente Rijkevorsel; nog drie andere arresten van de Raad van State (164.869, 164.870, 164.871)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3993_RvS_17112006_1.pdf

downloaden (111.8 kB)
MD5 : 15080eb114d81d169405f60d82908b06