Domein De Hees met omliggend agrarisch gebied

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11259

Dit besluit gaat over beschermd cultuurhistorisch landschap in Antwerpen .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 164.868; verzoekschrift van gemeente Rijkevorsel; nog drie andere arresten van de Raad van State (164.869, 164.870, 164.871)
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3993_RvS_17112006_1.pdf

SHA3-512: 0a90d0955b52ae1bb5686cc05e7dbf46c0e6dca457892736b3491708e5ab12ac01a24304a15cf1cd6df0ac1393af85fef42a1fdc14e58d4ceaa81dc544785f2d

Belgisch staatsblad


jaargang 177, nummer 202