Alcoholstokerij en suikerraffinaderij met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11256

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht, in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 187.380
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Besluit

3905_RvS_27102008.pdf

downloaden (25.4 kB)
MD5 : a205923cbeaa8390505820191a200504