Alcoholstokerij en suikerraffinaderij met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11256

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 187.380
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3905_RvS_27102008.pdf

SHA3-512: d3853c0f8dd34b701e6d8d0e45655ea120b308a7e09737b5fe49b4b8d0bb7db77b43b30fac0b382ff3c12574cd70c5f17dfc666f0f8407a933ba46a865b1ee07

Belgisch staatsblad


jaargang 179, nummer 109