Kapel met omgeving

URI : https://id.erfgoed.net/besluiten/11255

Dit besluit gaat over beschermd monument, beschermd stads- of dorpsgezicht in Limburg .

nietigverklaringen

Uitgevaardigd als arresten Raad van State
Ondertekend door
Datum ondertekening
Opmerkingen 187.382
Wordt voorafgegaan door
Items opgenomen in dit besluit

Alle bestanden

Arrest

3903_RvS_27102008.pdf

SHA3-512: 35a435f52982d64815f68f048fba0c39761c81a03b86efa5729b67d0ca03fbbf73aba4947c243b6eb5368b617055db3a2a3bdee33029f382d37b40d118ea949d

Belgisch staatsblad


jaargang 179, nummer 109